Tuesday, May 9, 2017

mé poznatky o křtu

Narodila jsem Mormonkou. Ale nebyla jsem vlastně Mormonka, dokud jsem nebyla pokřtěna. Když nědko je pokřtěný, to znamená, že on se stal členem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.

Včera byl dvojí křest, takže jsem si myslela, že byl by zajímavé napsat o tom. Bude to ukazovat moje poznatky o křtu, které se jistě dotýkají toho, jak chápu křest v minulstoi, i když byl to katolický a ne mormonský křest.

Proč musíme být pokřtěni?
  • je to přikázání Boží
  • pro odpuštění hříchů
  • abychom se stali členy církve
  • to je předpokladem daru Ducha Svatého
  • to ukazuje naši poslušnost
  • abychom mohli vstoupit do celestiálního království...jednoho velmi velmi dalekého a vzdáleného dne…

Je to typický mormonský křest:


Vidíte hodně dětí, velmi nepohodlné židle, misonáři, lidé, kteří mají na sobě bílý oděv, starých, mladých, chutné zákusky, tištěné programy, nedělní oblečení (i když byla to sobota)

 
Ten křest bylo pro Jocelyn a Amber. Jocelyn je dcera mojí kamarádky Dianny. Findlayovi jsou mormonské. Jocelyn dosáhla osmi let věku, takže je zodpovědná za své činy. Nemusíš být pokřtěn předtím. Proč osm? Nevím. To je tak. Věříme, že křtění malých dětí je výsměchem Bohu, protože malé děti nejsou schopny hříchu. Existují něktkeří další lidé, kteří nemusí být pokřtěni, například ti s mentální retardací.

Amber je nová konvertitka. Setkávala se s misionáři po mnohem měsíců. Mimochodem, učili ji také v našem domě.
 
Vidíte nejoblíbenější mormonskou píseň někdy, “Jsem dítě Boha”? Napsali texty pro nečleny, kteří se zúčastnili. Každý členy zná všechna slova.
 
Po několika rozhovorech, otevírají dveře ke křtitelnice. Věříme, že ponoření je nezbytné. Proč, opravdu nevím, ale je to symbol znovuzrození. Ta křtitelnice existuje v každém mormonském kostele. Normálně, malé děti se přiblížení, aby bylo vidět. Nevidíš tam dobře na obrázku. Dveře do font vedou do koupelny pro muže a ženy. Velké zrcadlo pomáhá lidem vidět.

Otec Jocelyn ji pokřtil.
Misionář pokřtil Amber.
 
Potom, obdrží dar Ducha Svatého takhle. Bylo velmi záludné, že jsem to fotografovala.
 
Křty by měly trvat 20 minut. Byla jsem nabručená, protože to trvalo 45 minut.


Naše dcera bude pokřtěna jejím otcem v létě. Tradice v jeho rodině je dělat to doma v bazénu. Se povolením biskupa, to dovolí. Potřebujeme povolení od našeho biskupa a biskupa v Koloradu. Naštěstí je to tam děda.

No comments:

Post a Comment