Wednesday, June 19, 2019

A4.6.23 řeč do textu

NOTE TO SELF: řeč do textu is an excellent, excellent way to practice numbers. As you can see, those are really hard to say quickly and naturally.

***


1 Kde je za druhou polovinu roku 2 40 a dál existují

jedno údaje za druhou polovinu roku 2040 a dál v neexistují

jeden údaje za druhou polovinu roku 2014 a dál neexistují

1 údaje za druhou polovinu roku 2014 a dál existují

1 údaje za druhou polovinu roku 2014 a dále existují

1 údaje za druhou polovinu roku 2014 a dál neexistují

2 školní rok Tedy trvá Od poloviny září do konce května

2 školní rok tady trvá Od poloviny září do konce května

tři oproti tomu Dolní polovina těla je většinou štíhlá

3 oproti tomu Dolní polovina těla je většinou štíhlá

4 někdy se ale může hodit i běžné místní účet

4mm někdy se ale může hodit i běžný místních účet

4 někdy se ale může hodit i běžné místní účet

4 někdy se ale může hodit i běžný místní účet

táta běžný uživatel tak vydrží Klidně i dva a půl dne

5 běžný uživatel tak vydrží Klidně i dva a půl dne

6 ve světě je to celkem běžná praxe

7 sám ministr na dotaz ohledně vloupání neodpověděl

8 žádná otázka ohledně viny a trestu není nechutná

9 děti odpovídaly na otázky ohledně stravovacích zvyklostí svých rodin

10 město i spory si kladou otázky ohledně budoucnosti

Saturday, June 1, 2019

A4.6.9 meta: o pokroku

I put aside Czech for about two months because of two things:

1. Lice struck my family. Invaded, rather. It was horrible.

2. I "firehosed" the book I've been writing. The Grundbücherbuch. My collaborator called it this once and that is how I have ever referred to it since.

But now it is summer and I miss Czech immeasurably. I decided to go ahead and work really hard at the plan I already have in place to see if I can't just, well, move forward.

Also, it's totally strange that my blog's readership here spiked by about 12x. I am scratching my head a little bit. But the internet is weird. I'll just proceed as normal.

"Normal" means I am in a fishbowl, but it's in the corner of a masssssssssive aquarium. So it's unlikely to attract much notice.


A4.6.4 definice

I used this wonderful tool called Sketch Engine to find word frequencies, collocates, and get these beautiful visualizations. You should check it out! It is awesome.

 1. polovina
Údaje za druhou polovinu roku 2014 a dál neexistují.
Ťok se problém zavázal vyřešit do poloviny roku.
Školní rok tady trvá od poloviny září do konce května.
Veřejnosti bude expozice přístupná do poloviny září.
Čínské akcie od poloviny června výrazně klesají.
Úprava začne platit od poloviny letošního tři nové linky.
Trest však ponechal v horní polovině sazby.
Ale v zásadě v horní polovině vodního sloupce.
Oproti tomu dolní polovina těla je většinou štíhlá.
Bylo třeba obnovit sílu dolní poloviny těla.
A program zabírá jen polovinu z této paměti.
Horské státy zabírají téměř polovinu povrchu státu.
A během 15 let polovina populace Nizozemí bude tvořena muslimy. 1. Vložený je běžné slovo, ano.

Účet spojující běžný a spořicí účet v jednom.
Někdy se ale může hodit i běžný místní účet.
Ovšem je velmi drahý pro běžného uživatele.
Běžný uživatel tak vydrží klidně i dva a půl dne.
Ve světě je to celkem běžná praxe.
Že to někomu líbí čí nelíbí je celkem běžné.
Dnes je to zcela normální a běžné.
Logika je to naprosto normální a běžná.
To není úplně normální a běžná reakce.
To je v lékářské praxi zcela běžné.
V řadě zemí je to zcela běžný způsob zaměstnání.


 1. A o svém rozhodnutí ohledně mužů také ne.

Sám ministr na dotaz ohledně vloupání neodpověděl.
Na další dotazy ohledně půjčky nereagoval vůbec.
Zvláště aktuální jsou otázky ohledně pracovního života.
Žádná otázka ohledně viny a trestu není nechutná.
Děti odpovídaly na otázky ohledně stravovacích zvyklostí svých rodin.
Zajímají vás témata ohledně vývoje evropských vztahů?
Ohledně vojenského vývoje budou dnes asi jen mapy.
Nemáme odpovědi na klíčové otázky ohledně budoucnosti.
Projekt byl zrušen kvůli nejistotě ohledně budoucnosti věznice.
Město i sbory si kladou otázky ohledně budoucnosti.

 1. osud

Úplně jsem dál četla s obavami o osudy postav.
O osudu startu však rozhodlo něco docela jiného.
O dalším osudu koně již nic nevím.
Možná díky přátelům i zvítězí nad osudem.
Nad osudem letiště se chce znovu zamýšlet.
Nad osudem jedné postavy však stále visí otazník.
I přes pohnutý osud domu je zde stále co obdivovat.
Čaj měl už od začátku pohnutý osud.
Že by byl osud radaru v ČR konečně zpečetěn?
Bylo mu to dovoleno a jeho osud byl zpečetěn.
Tento fakt považuji za milou ironii osudu.
Nebo jim ironie osudu pomůže k tomu, po čem toužili?
Možná se v něm odráží tragický životní osud.

 1. prosadit

Na sněmu prosadil několik významných agrárních zákonů.
Naším cílem je prosadit reformy, které jsme národu slibovali.
Pomůže jim naopak, když koalice zákon prosadí a na světlo vyplují jeho zásadní nedostatky.
Takto se dá prosadit navzdory všemu naprosto cokoli.
Myslím, že dobrá věc se nakonec prosadí navzdory okolnostem.
Kdo a jak může navhrnout a prosadit nový internetový standard.
Něco navrhnout a prosadit je vždy obtížné a navíc riskantní.
Jenže v sobotu se prosadil nádhernou střelou z dálky.
Ten se prosadil nádhernou střelou z voleje.
Loni jste prosadil tak zvaný zákon o islámu.
V této době také prosadil své hlavní reformy.
Kdo se postaví do čela s nějakou vizí a prosadí reformu EU?

 1. prozradit

Zeptejte se jich přímo a možná vám prozradí tajemství.
Tak doufám, že jsem neprozradil své lesní tajemství.
Zde bych chtěl prozradit jedno tajemství, o kterém vím jen já sám.
O schůzce ale neprozradil žádné další podrobnosti.
Můžete již o této plánované trase prozradit nějaké podrobnosti?
Jinak byl tajemný a nechtěl prozdradit podrobnosti."
Proto jsem ho nabídl městu," prozdradil Kladenskému deníku.
Prozradila mimo jiné, co dlá po odchodu z Poslanecké sněmovny. 1. shoda

Shodou okolnosti jsou v pozadí vidět dobře známé útvary.
Já shodou okolnosti ano - a dost důkladně.
Tak to byla jen taková shoda okolnosti.
Šlo prý zkrátka jen o shodu náhod.
Naštěstí šlo o shodu náhod a o životy nešlo.
Ale proč obě české hráčky se jedná - i díky shodě příznivých okolností - o životni výsledek.
Vznikla totiž díky shodě okolností již v roce 1989.


 1. bok
Žena má stát po boku svého muže.
Život po boku sločince se nemusí ždy vyplatit.
Chtěl bych zas stát po boku svého pána.


 1. uplatnit
Církev na ně totiž uplatnila restituční nárok.
Do jaké doby od porodu mohu uplatnit nárok a kde?
Vaše příkazy se uplatní při zapnutí zařízení.
Můžete jej pak uplatnit při výpočtu výše daně z příjmu.
My jsme takové sankce uplatnili vůči dvěma.
Veškeré pohledávky proto bylo třeba uplatnit vůči této správkyni.
Ale oni se absolventi uplatní i jinde.
Náklady ale uplatní paušálem ve výši 50%.
Kdo si bude moci uplatnit slevu v následujících případech? 1. Věnuje se jen práci. Nemá ani chviličku na hraní.

Během hraní se příběh dotkne všech dílů séřie.
Změny nastavení je možné provádět během hraní.
Největším soupeřem při hraní této hry je čas.
Na záda se nenechá položit ani při hraní.

Souvisí s tím citlivost ovládání a styl hraní hry.

Thursday, April 18, 2019

Meta : new plans

Question: What can I do to make sure that I am still studying Czech now?

Answer: make it more fun.

Fun totally "sparks joy" for me. I recently wrote in depth about this idea elsewhere.

1. I am really limited in my time right now.

2. It's been about a month since I've been able to really sit down and intensely study Czech. Perhaps even longer. It makes me sad. When I try to restart, it just doesn't work. Granted, there were a lot of extraneous circumstances, but those are likely to continue to pop up, especially as children get out of school and I need to pay more attention to them.

3. I have to prioritize a different, important project: co-writing my book. We are just finishing editing chapter 7 (of 21?) of a book about Czech land records. It's important to me that the major edits for this project be finished before I start school in January. I don't know if that's possible. It's only possible with a lot of work. The work is a little bit grueling. I don't think I can emotionally handle pouring my soul into two majorly difficult projects.

4. I also cannot do nothing for my learning Czech. That is a bad solution, it leaves me feeling unsatisfied, it doesn't help me with my ultimate goals, etc.

5. I have to do something, but my current study plan is not going to work because it's too time-intensive, too much work, and some aspects of it are, well, not very fun. They either need to be optimized or they are too rote-y. That's a lot of work. The work if worth it, but it can also wait.

6. I can go back to that study plan later.

7. Movies are always fun and somewhat passive. I have a lot of time for movie watching because I nurse a baby 2+ hours daily.

8. I have a long backlog of Czech movies to watch.

9. If my plan is to simply watch Czech movies and talk or text with my willing collaborators about them in Czech, and maybe sometimes write a tiny bit of what we say about it here, then that seems like a lot less work.

10. I already had the idea to do this in the past. But I did not implement it because it didn't feel right. I felt a kind of hesitation, like a little voice saying, "Shh, just wait a bit." I don't feel that same feeling now, so perhaps it is time to move forward.

I will have to try to figure out how to make this work. Hmmm.

Monday, April 15, 2019

A4.8.3 nová slova

 1. při
?

 1. tým
?

 1. vývoj
?

 1. poté
Poté opět přešla řeč na literární dílo.

 1. působit
Často na nás všechny působí v životě negativní vlivy.

 1. ročník
Hlavně se nesměj, jsme údajně poslední ročník, co v tom ještě pracuje.

 1. částka
Částka na asistenty je daná a pevná.

 1. látka
?

 1. vydání
Úřady přitom teď mají na rozhodnutí o vydání majetku šest měsíců.

 1. obecně
Obecně lze popsat i jednotlivé etapy budování modelu.

 1. zázemí
Často vám k tomu stačí jen pevné zázemí doma.

A4.7.3 nová slova

 1. rada
Rada tak bude vybírat z kandidátů vhodného nástupce.

 1. řízení

 1. vlastně
Ta bohužel byla vlastně před chvílí odmítnuta.

 1. dílo
Jak vás to připravuje na dílo, které si Bůh přeje, abyste konali?

 1. rozvoj
Proto kladou velký důraz na vzdělávání a další rozvoj.

 1. probíhat
Jak bude kurz v praxi probíhat a co absolventi získají?

 1. vzdělávání
Proto kladou velký důraz na vzdělávání a další rozvoj.

 1. značný
Všechny druhy jógy na dech kladou značný důraz.

 1. vítěz
Vítěz získá výhru v hodnotě dvou milionů korun.

 1. ohledně

Pár z nich si také začalo klást jisté otázky ohledně koncilu.

Monday, April 8, 2019

nepředvídaný problém

Vši.

😨😖😭

Sedm lidí.

Kdepak ty všičku hnidy máš?
skrýš a zázemí.
Vždyť ještě hřeben málo znáš,
málo zdá se mi.

Tak...až příště...

Doufám, že to bude za týden.