Wednesday, May 10, 2017

Landauovi

Noda BiY'hudah.tif

Myslel si, že jeho rodina pohází z tohoto slavného rabína jménem Rabbi Ezechiel Landau, v Praze v 18. století, ale..zdá se, že to tak není...to bude židovská obdoba “můj předek je šlechtic” nebo u nás, “můj předek je indián.” Samuel, syn Ezeichiela Landau se oženil v roce 1778, ale měl 4 syny předtím. Byl "Familiant".

V minulosti, měli omezený (limit? quota?) počet židů v  českých zemích. Kdybys byl prvorozený syn, měl bys štěstí.

Mohl bys být "Familiant.” To znamená, měl jsi Familiantenové číslo Familiantské záznamy jsou velmi důkladné, a jsou on-line. Ten zákon zcela selhal. Způsobil, že židé se přestěhovali, rozšiřovali se po celých českých zemích ve snaze žít normální život, a mít rodinu. Místo omezení obyvatelstva, včlenil to do kultury.

To je skvělé pro pátrání a také strašlívě depresivní vidět antisemitismus před svýma očima.

Takže, Samuel byl synem Ezechiela. Samuel měl 2 děti, které žily do dospělosti: Josepha a Moisese. Joseph byl prvorozený, takže byl taky Familiant. Rodinná legenda našeho klienta je, že je pochází ze Samuela, ale neví jak.

Jeho Landauovi jsou do Polska. Poslední osobou v jeho řadě je Herszli. Herszli je jidiš pro Herrmann. Samuelův syn je Josef, a Josef má syna jménem Herrmann. ALE...to nemůže být jeho otec. Joachim je praprapraněcoděděček našeho klienta, jeho manželský záznam v roce 1840 říká, že jeho otec Herszli je již mrvtý. A každý záznam který jsme našli, říká, že Herrmann syn Josefa syn Samuela syn Ezechiela se narodil v roce 1815. To není možné, že měl syna manželského věku v roce 1840.

Možná ta legenda není pravda. Možná on je syn Moisesa. Možná přestěhoval se do Polska, aby měl rodinu.
Ale o polském badatelství nic nevíme vůbec. Nejsme badateléníci o Polskou historii


Myslím, že to spíš nebude pravda. Možná není potomkem Rabbi Yechezkela. Uvidíme. Nebo...neuvidíme.

No comments:

Post a Comment