Monday, December 5, 2016

Pád 4

Pád 4

Koho? Co? 
a na koho? na co?

Accusative Case
"Pointing" --->
DIRECT OBJECTS OF VERBS
Answers the questions like what do you give? Whom do you love?

mužský živý (m.ž.) : masculine animate
mužský neživý (m.n.) : masculine inanimate
ženský (ž.) : feminine
středního rodu (s.) : neuter


                  Demonstrative Pronouns
m.ž.            toho             hard/ambiguous  -------------------------------> -a
                                       soft (ž, š, č, ř, d', t', ň, c, j, -tel, + s, z, c)  ---> -e

Other things: m.ž. has mobile "e" (pes - psa), stem changes (kůn - koně), and -a changes to -u (policista - policistu)


m.n.            ten              = pád 1 jednoté číslo

ž.                tu                -a ---------------------> -u
                                      -e/ě -------------------> -i
                                      consonant ending ---> pád 1 jednoté číslo

s.                to                = pád 1 jednoté číslo


Pád 4 Possessive Pronouns

Přivlastňovací zájmena


pád 1                                 pád 4
                                          m.ž.                      m.n.                  f.                         s.          
můj, moje, moje               mého                     můj                   moji/mou           moje/mé
tvůj, tvoje, tvoje               tvého                     tvůj                   tvoji/tvou           tvoje/tvé
jeho                                  jeho                       jeho                   jeho                   jeho
její                                    jejího                     její                    její                     její
náš, naše, naše                 našeho                   náš                    naši                    naše
váš, vaše, vaše                 vašeho                   váš                    vaši                    vaše
jejich                                jejich                     jejich                 jejich                 jejich

No comments:

Post a Comment