Wednesday, December 14, 2016

Slovesa

-a- slovesa

slovníkový tvar
dělat

přítomný tvar
dělat --> dělá + ending

negativní tvar
nedělá

minulý tvar
dělal + gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)


-i- -e- -ě- slovesa

slovníkový tvar
vařít

přítomný tvar
vaří +ending

negativní tvar
nevaří

minulý tvar
vařil + gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)

-ova- slovesa

slovníkový tvar
pracovat

přítomný tvar
pracuje +ending

negativní tvar
nepracuje

minulý tvar
pracoval + gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)

*něco jiného -st -ýt -yt -ct -át -ít 

slovníkový tvar
číst

přítomný tvar
čte

negativní tvar
nečte

minulý tvar
čet+ gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)

No comments:

Post a Comment