Wednesday, November 30, 2016

Hrnečku, vař!

Podotýkám, že Češi opravdu mají rádí pohádky. Ja taky mám ráda pohádky. Můj patý bratranec (z patého kolene) dal mi tuto knihou přeložen do anglické. To miluji Miluji ji - ale v češtině česky, jen se mi to líbí nebo mám to ráda. Myslím, že Češi jsou optrnější láskami. s jejich lásky.

Mé děti si užil toto.
Hrnečku, vař!
V jedné vsi byla chudá vdova a měla dceru. Zůstávaly v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měly na půdě několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat a mladá nosila do města vejce na prodej, co jim slepice snesly. Tak se spolu živily.
Jednou v létě stará se trochu roznemohla a mladá musela sama do lesa na jahody, aby měly co jíst; vařily si z nich kaši. Vzala hrnec a kus černého chleba a šla. Když měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce; tu si k té studánce sedla, vyndala si ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne.
Najednou se tu odkud odtud vzala nějaká stará žena, vypadala jako žebračka, a v ruce držela hrneček. "Ach má zlatá panenko," povídá ta žebračka, "to bych jedla! Od včerejška od rána neměla jsem ani kouska chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba?"
"I pročpak ne," řekla ta holka, "chcete-li, třeba celý; však já domů dojdu. Jen nebude-li vám tuze tvrdý?" A dala jí celý svůj oběd.
"Zaplať pánbůh, má zlatá panenko, zaplať pánbůh! - Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle ti dám ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, vař! navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš mylsit, že už máš kaše dost, řekni: Hrnečku, dost! a hned přestane vařit. Jen nezapomeň, co máš říct." - Tu jí ten hrneček podala a najednou ztratila se zas, holka ani nevěděla kam.
Když přišla domů, povídá matce, co se jí v lese přihodilo, a hned postavila hrneček na stůl a řekla: "Hrnečku, vař!" Chtěla zvědět, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale hned se začala v hrnečku ode dna kaše vařit, a pořád jí bylo víc a víc, a co by deset napočítal, byl už hrneček plný. "Hrnečku, dost!" a hrneček přestal vařit.
Hned si obě sedly a s chutí se jedly; kaše jako mandle. Když se najedly, vzala mladá do košíčka několik vajec a nesla je do města. Ale musela tam s nimi dlouho na trhu sedět, dávali jí za ně málo, až teprv v samý večer je prodala.
Stará doma nemohla se jí dočkat, už se jí taky chtělo jíst, a měla zas na kaši chuť. Vzala tedy hrneček, postavila ho na stůl a sama řekla: "Hrnečku , vař!" Tu se v hrnečku začala hned kaše vařit, a sotva se stará otočila, byl už plný.
"Musím si taky pro misku a pro lžíci dojít," povídá si stará a jde pro to do komory. Ale když se vrátila, zůstala leknutím jako omráčená: kaše valila se plným hrdlem z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici a za lavice na zem. Stará zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Přiskočila a přikryla hrneček miskou; myslila, že tím kaši zastaví. Ale miska spadla na zem a roztloukla se, a kaše hrnula se neustále dolů jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že stará odtud musela do síně utéct; tu lomila rukama a bědovala: "Ach ta nešťastná holka, co to přinesla; já jsem si hned pomyslila, že to nebude nic dobrého!"
Za chvilku tekla už kaše ze sedničky přes práh do síně; čím jí bylo víc, tím jí víc přibývalo. Stará už nevěděla kudy kam, i vylezla v té úzkosti na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka domů přinesla. Zatím bylo kaše pořád víc a víc, a netrvalo dlouho, valila se už jako mračna dveřmi i oknem na náves, na silnici, a kdo ví, jaký by to bylo vzalo konec, kdyby se byla právě naštěstí maldá nevrátila a nekřikla: "Hrnečku, dost!"
Ale na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy večer jeli z roboty domů, nikterak nemohli projet a museli se skrze kaši na druhou stranu prokousat.tady je můj první pokus...


a tady je pozdější pokus. Tady jsem vlastně rozuměta více než 25 slov.


Mé otázky:
Vi případě, že žena má trvalou dovávdku kaše, proč se jí prosí?
Co symoblizuje "vař/dost"? 
Co je poučení z pohádkyu?
Co je poselství z pohádky?

Je to pohádkay o štědrosti a chamtivosti nebo důvěře a poslušnosti?
Má pohádka hrdinu?

V anglické verzi, to má jiný konec: "It took three whole days for the villagers to clear away the semoilna and after that, the daughter took care to look after the mug herself. You may be sure she never forgot the magic words, "stop, mug, stop!" Možná to byla tady chyba? Pokud to není chyba, proč se to změnit? 
Smysl se podstatně změnil Jsou podstatně změnil smysl, když dělali vrchnost darebáci v výše uvedeném filmu. Proč?
Hrdina taky se podstatně změnila.

Moje dnešní nová slova:

vsi : villages

Trojanovice je mala vessi, ale Mniší je menší vessi.

Vsi Moravsko-slezská jsou krásný.

Zůstávaly, zůstávat : to remain
"Pánové, zůstávamaly vašime poslušýmného služebníkema, duch opery."
A zůstaval v pařížské opery.

s doškovou roztrhanou střechou : with her tattered, thatched roof
Moje střecha není ani doškováy, ani roztrhanáy.
Musím opravit moje střecha došková a roztrhaná.

slepice : hens
Město Ankeny zakazuje slepice.
Slepice jsou ptáci.

sbírat : to collect
Můjoje koníček je sbírání slov.
Sbírání slov je mým koníčkem.
Sbíráni předkové je mým druhým koníčkem.

se živili : to survive, to subsist
Človek nemůže se živit ze samotnýmého chlebema.
Žebrák se živi ze darech dobročinnosti.

se  roznemoci sehla : (bookish/archaic) to fall ill they fell ill
Mé děti se roznemohlya s "strep throat."
Duch opery se roznemohl.

sama : herself
Pes olízl sám sebe. Žena přiskřípnutí sama sebe.
Se učim jazyky sáma.

poledne : noon
Když je tady poledne, je tam večer.
Když je tam poledne, je tady ráno.

vypadala jako : looked like/appeared to be
Vypadal jako pěkný chlap. Ale byl opravdu zkažený (hrubý, oplzlý...třeba, byl vyzývavý. "He made unwanted advances.") tečení.
Vypadal jako chytrý chlap. Ale pak otevřel ústa.

žebračka : beggar
"Nejsme všichni žebráky?"
Zebry nejsou žebráky. Pravděpodobně.

panenkao : little girl, from "panna." probably archaic. Careful, it has other meanings too.
holka : girl
Mám batolea [toddler?], a je roztomilá panenko/holčička.
Jeho holčička má pět let.

tvrdý : difficult hard, solid
Tvrdéý prdy jsou taky trapné. A taky jsou tvrdé stolice.

oběd : lunch
st oběd/obědaváa v poledne.
Jedl oběd. Obědval.

Tuhle : this There are a lot of other forms. Ach jo.
Jak mohu použít toto slov?
Tuhle Václav nosí košile. 

postavítš : to set something up, to make something stand, to build (it on the table)
co to znamená přesně?
Postavíli jsme toto město na "Rock and Roll."

dost : enough
Přestaň mě líbatmi políbit! Měla jsem dost!
Přestaň fňukat! Měla jsem dost!

ztratila, ztratit : disappeared
Najednou, kouzelník ztratil. Nebo zmizet? Zmizet =/= ztratit, ale jak?
Kouzelník zmizel. Ale Jeníček a Mařekna se ztratil.
"Hey baby. Jsem se ztratil v tvých očích..."

v lese : in the woods
V lese jsou stromy.

Jedna věta SPRÁVNÉ. Samozřejmě, že je nejvíce nudná...

"Ztratit se v lese, zchažene chlape!"

neobelhala : was not being untrue?
Prodovač neobelhal. Kouzelo vodička neníje podvod.
Neobelhal jsem z jeho lichotky.

vařit : to cook
Vařím snídaně, oběd, a večeře každý den...
Mám ráda vařím.

s chutí se jedly : they tucked in/ate with relish, they ate up
...a mé děti takéy se jíst se chutí každý den. Haha. Ne.
S chutí jedl vlašské ořechy.

jako mandle : like almonds, meaning it was so delicious.
Je to archaický?
Vlašské ořechy nejsou jako mandle.

vajec : eggs
Vejce v Ankeně jsou externě/outsourcované.
Protože "Město Ankeny zakazuje slepice."
Vařil pizzu.

až teprv v : it was not until…it was only just...
Až teprv v ráno [Teprve ráno?] jsem si uvědomilta, že to je svátek.
Až teprv jsem se naučila jazyk, které jsem pochopila kulturu.

nemohla se jí dočkat : could not wait for her she was impatient for
Nemohla se ho dočkat když byl misionářem. Čekala, až k ní vrátí. Byla nestálý [nestálá?].
Nemohla se dočkat Vánoce.

misku : bowl
Polévka je v misce.
Mám rádá takhle polévka v misce.

lžíci : spoon
A jíst s lžící.
Jíst lžící s vámi. Ale sáma, pít bez lžíci.

do komory : into the room, the scullery? the pantry?
Je to archaický? I should learn more about this!

omráčená : stunned
Byla jsem omráčená, že Trump vyhrál.
Byl jsem omráčen, že pil bez lžíci.

stůl : table
Stůl není stolice. [in English, a stolice is a stool, though. Both the stool that you sit and the stool that you sh*t. :-)]
Sedím o stolu.

lavice : bench
Travice lavice : kde děti sedí, když jedí.
Tam byla lavička v parku.
A taky sedím na lavičce.

zem : ground
Země ted' je studená, a nic neroste.
Země bude teplo na jaře.

zastaví, zastavit : stopped something or someone else.
Zastavila jsem Přestala se starat o rozpoky jazykového vzdělávání. Zastavila jsem úzkost. (Yeah. Right. Přeji si.)
Mě zastaval zničení jazyk česky.

do síně utéct : escaped into the hall
Maminka s čokoládou do síně utíkat di síně éct s čokoládou, bez děti.
Pes do sině utéct.

nešt’astná holka : unfortunate (miserable, wretched) girl
Ó nešt'astný světe [osude?]! Proč mě trestat/trestás!
Ó nešt'astný pese! Co udělal?

síně : hall
Maminka znovu do síně utéct s více čokoládamiy.
Síně je úzká.

úzkosti : anxiety
Čokoláda byla lékem (který si same předepsala) bylo léky [self medication?] na její úzkost.
Cítím úzkost v úzké sině.

bědovala : she wailed
A bědlovala, když to bylo pryč.
Můj batole bědlovala, když mléko bylo pryč.

a netrvalo dlouho : and it was not long
A netrvalo dlouho a předtím, než si koupila více čokoládamiy.
A netrvalo dlouho a začala jsem ji znovu kojení.

kopec : hill
děti sáňkovalyt na kopci. Koptských křest'anů taky sáňkovalit na kopci.
Dům je na kopci.

prokousat : to wade through, to get through, to bite one's their way through?
Zmíměnáý maminka se byla prokousala v čokoládou ě ke štěstí.
Pes prokousal přes klece.

15 comments:

 1. Wow, your reading is really great! Many foreigners sound like this even after years spent in Czech Republic. I can understand you well and you can handle even the most treacherous words, at least on a second try! Impressive.

  On a side note, each time I visit your blog, I can't miss the "neohrabaně se pomilovali do čeština" motto. While it quite nicely sums your current level of Czech :-) it literally means "(they) clumsily made love into Czech (language)". Unless you're going for a comical effect, I guess you rather wanted to express "falling in love", which differs in the prefix:
  "milovat" - to love
  "zamilovat se (do někoho/něčeho)" - to fall in love (with somebody/something)
  "pomilovat (se s někým/někoho)" - to make love (with someone/to someone) (in the physical sense, it has a romantic, maybe a bit archaic sound)

  I'm not sure about your intended meaning, but for example "I clumsily fell in love with Czech (language)" would be "neohrabaně jsem se zamilovala do češtiny".

  ReplyDelete
  Replies
  1. briefly now - more later.

   Thank you. It does not surprise me that my reading out loud is much better than my writing. This has been the case for me with both Arabic and French (and it is pretty typical for most learners, I think). Actually, I am sure that if I had the opportunity, I would probably be better (and excel faster) at interpersonal communication than reading a text out loud.

   As I thought about it, I decided that it would be better for me to practice reading correct Czech instead of my really awful Czech. I don't want to practice reading something that is wrong!

   So what texts I do have...religious texts and fairy tales. And the news. What is difficult is reading texts for which I have no background context, so that is why religious texts are nice. But that is seriously limiting in terms of vocabulary and expansion of cultural knowledge. So yeah. I don't know.

   Since I'm an auditory learner, maybe I should learn songs.

   OK enough meta language crap.

   Yeah, so...I was pretty sure that tagline was going to fail in Czech, and I was also pretty sure it was going to make me come across like an idiot. This is what I was going for:

   "To fall in love" is a great idea. But I am surely already completely smitten. ;-) An interesting philosophical discussion; does one fall in love one time, or continuously?

   That is why the verb "to make love" was funny. In English, it is a romantic, nice, and somehow also tame (like, not offensive) way of saying both "having sex with someone" and "paying romantic attention to someone." Only really annoying and awful explicit songs on the radio sing about, "having sex." Many, many, many, many songs sing about making love.

   So basically my tagline is a silly way of saying that if jazyk česky were a person, then the writing on this blog is my very awkward, very clumsy, very pitiful attempts to make love to it. Unlike "falling in love", there is no philosophical discussion about whether or not this is a continuous, repeated action: it is.

   Ugh probably it doesn't work at all in Czech and now I feel completely trapna for explaining my dumb thinking. Please help me come up with a tagline that makes grammatical sense and is not culturally inappropriate. I definitely don't want to have an inside joke where I am the only person on the inside. That is...just...so pathetic.

   Delete
  2. Maybe you could try reading a book? That helps me a lot when learning a language. You could pick a genre that you like, maybe a book you've already read in English for starters.

   Back in the grammar school, our French teacher often used to play recordings of French musicals to us. I really loved it, because the music makes the lyrics stuck in your head and then you carry examples of well-formed sentences with you all the time :-) Also, there's a story that ties these songs together, which helps, too, I think - pop music with shallow lyrics wouldn't work that well.

   It's definitely easier to listen to music than to read a book, of course. You can't read a book with your hands full. But there are also audiobooks.

   You're not trapná at all, you're just quite creative, so sometimes I cannot distinguish creativity from lack of language skill. Given what you wanted to express, the tagline is actually quite good. A natural sounding motto with such a meaning could be "(moje/mé) neohrabané milování (se) s češtinou" in Czech. ("(my) making love with Czech language")

   Milování is "a loving", and as a noun, it usually means the physical act, in a tame, romantic way. (in an archaic or poetic meaning, it might also mean the entire love relationship.)

   Adding the reflexive pronoun "se" makes it clear you're talking about the physical thing. This is also true with the verb: "milovat" is "to love", with all the possible meanings, including I love french fries (Miluju hranolky). "milovat se (s někým)", however, means "to make love (to/with someone)".

   So, "moje milování s češtinou", "my loving with Czech language", sounds natural, witty and has your intended meaning.

   Delete
  3. Great ideas. I think I'll stick to shorter texts for the time being because change/variety helps with the momentum. You know? But eventually, yes, that is the hope. That I will finally be able to read.

   'Les Miserables' in French is really awesome because, well, it takes place in France for starters! I am totally going to take your advice about musicals, though, starting with Disney. It would completely remove the "context" layer of learning, since I (and basically every American my age) have most of the animated "Disney princess" movies memorized.

   I'll change the motto so it's more natural. It's really interesting to me, because to say, "my clumsy lovemaking to Czech" somehow sounds less tame. Maybe "verbing" words in English is just so ubiquitous (haha) that they are euphamized in the process somehow. "Making love" and "love-making" bring up totally different sets of connotations, and the latter is definitely more...uh...vivid.

   Delete
 2. "Češi opravdu mají rád pohádky" - because Češi are they, not him, "mají rádi" should be used.

  "patý bratranec" - fifth would be "pátý" with long a. In English, you have the n-th cousin, and he/she can even be x times removed. In Czech, we only have the n-th cousin term, which is most usually described as "z n-tého kolene" (literally, from the n-the knee). So if you really share a great-great-great-great-grandparent, he would be your "bratranec z pátého kolene".

  "dal mi tuto kniho" - "tuto knihu", 4th case

  "To miluji" - Book is feminine in Czech, so "Miluji ji"

  "v česky" - "česky" or "v češtině"

  "s jejich lásky" - "láskami", 7th case

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ted' rozumím tento článek! Before, I was like, "what the heck?"
   http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/1652134

   Delete
 3. I don't really know the answers to your questions about symbolism and moral of the story, so I'll stick to correcting the questions.

  "Vi případě" - "V případě"
  "dovádku" - not a word. "dodávku" comes to mind (a supply). She's asking to test the young woman's character, the goodness of her heart, to see if she'll share the little food she has with a stranger. The old beggar is a fairy tale character, and as such she rewards good behaviour and punishes bad one. The young woman passes the test and is rewarded with a magical mug.

  "poučení z pohádku" - "z pohádky" (pohádka is feminine)

  "Je to pohádky" - "pohádka"

  The ending you read is not a mistake, that is the version that's being told to Czech children. I don't really see much difference, the English version only adds that in the future, the young woman took precautions so that the situation would not repeat.

  "Jsou podstatně změnil smysl" - no "they" here, "smysl" is the subject. "Smysl se podstatně změnil" - it changed "itself".

  The movie is from 1953, when the country was firmly held by the communists, so the goodness of the common people and the badness of anyone from a higher social class must have been emphasized. In this particular tale, there really is no need for a bad guy. People were often fighting hunger even without being exploited.

  "vsi" is plural, villages. A single village is "ves". So you need to replace it accordingly in your example sentence.

  You have "zůstávali" correctly translated as "to remain", but in the fairy tale (which is by Erben, that means 150 years old) it has the archaic meaning of "bydleli" - lived (somewhere, it was their home).
  The phantom of the opera would probably say "zůstávám vašim poslušným služebníkem" (in present, meaning that he'll stay that way in the near future).

  "ani doškovy, ani roztrhany" - střecha is feminine, so "ani došková, ani roztrhaná"

  "slepic" is plural in 2nd case. In the 1st case, both singular and plural are "slepice" (feminine). Your example is correct though, using 4th case of the plural.

  "Moje koníček" - koníček is masculine, so "Můj koníček". Even better would be to use it in the 7th case, "Mým koníčkem je sbírání slov" (which is just a reordered version of "Sbírání slov je mým koníčkem")

  "živit se ze samotného chleba" - with živit se, one uses 7th case, kým/čím? So "se živit samotným chlebem"

  The infinitive is "roznemoci se", "roznemohla" is feminine singular. For your children, it would be "se roznemohly" (plural feminine. There's an exception in Czech that makes plural "děti" use the feminine, not caring about their actual genders. The singular, "dítě" (a child) is neuter, by the way.) Also, this word is bookish; in common life, you use "onemocnět".

  For the myself/himself/...self, you often just use the reflexive "se": "Pes se olízl.", "Žena se přiskřípla". What you're trying to do is also possible, but you need to add "sebe":: "Pes olízl sám sebe.", "Žena přiskřípla sama sebe". The "sebe" is needed; "sám" alone means "alone" :-) (Home alone = Sám doma). The latter version puts a strong emphasis on the fact that he(/she/it) really did it to him-/her-/itself.

  "Ale byl opravdu tečení." - This one will surely make Czechs burst in laughter as it's absurd. "tečení" is a formal way of naming the process where something is leaking. So I have no idea what kind of guy he must have been :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ah, but the difference is significant. In the end of the Czech one, you get the impression that the moral of the story is that, despite a potentially big problem (the village covered in kaše), the villagers were able to profit thereby (they hate to prokousat, after all, and it is inferred at the beginning and throughout that the general lifestyle of these villagers is one of starvation).

   In the end of the English version, the moral of the story is clearly, "Never forget the magic words, or you will be sorry (because the magic will do what you don't want it to do)."

   In the 1953 film, it is exactly as you pointed out: a criticism of class divisions with a subtle pro-Communism propaganda subtext. At the end, the moral is, "Greed will destroy you, but if you are generous and share, then greed can be overpowered and run out, and we can all live happily ever after with no class division." Unfortunately, greed is universal.

   Oh google translate, you failed me again. "tečení" was supposed to mean "creepy" ;-) as in, zkažený (hrubý, oplzlý...třeba, byl vyzývavý. "He made unwanted advances.") But I'm glad at least it made you laugh.

   Delete
 4. "panenka" (in 1st case) is a diminutive of "panna". Panna means "maiden, virgin". So panenka is an amicable way of describing a young, single looking woman (in fairly tales). Panenka also means a doll, a pupil (of an eye), and a beef tenderloin. Go figure!

  "Mám batola, a je roztomilá panenko/holčička" - "batole" is the word. A toddler girl would probably not be called "panenka"; "holčička" is exactly the word (it's the diminutive of "holka", a little girl. Czech can modify any noun to form a diminutive, often expressing endearment, less frequently also the opposite, an augmentative, expressing negative feelings or uncommonly large size.)

  "prd" is a fart, colloquially used also for "nothing". Is masculine. Singular would be "Tvrdý prd", plural "Tvrdé prdy" (in standard Czech, anyway. In colloquial, there's another set of word suffixes.) What you wrote is "Hard farts are also embarrassing". I admit that's true, even though I'm not really sure what a "hard fart" is.

  "Jíst" is an infinitive. "Jí oběd/obědvá" for a him or her as the subject.

  "Tuhle" can either mean "here" (synonymous with "tady") as opposed to "támhle" ("there", synonymous with "tam"). For example, chatting with a group of people, you could say "Tuhle Václav nosí košile." (Václav here wears shirts, "tuhle" being the "here". You could also use "tady".)

  Or it can be the 4th case of "tahle" feminine demonstrative pronoun ("this").
  For example, in a shop with multiple fish on display, the salesman could ask you which one you wanted. You would point and say "Tuhle." (or "Tuhletu.")
  Getting ready for an opera, choosing a brooch, you could ask your husband "Mám si vzít tuhle/tuhletu nebo tamtu?" (Should I pick this one or that one?)
  Masculine version is "tenhle", neuter "tohle". "That" would be "tamta" (f), "tamten" (m), "tamto" (n).

  "postavíš" is a 2nd person future singular of "postavit". The root is "stát", which means both to stay and to stand. "Postavit" means "make something stand". It's used for buildings and the like, like "build": "Zedník postavil zeď." (A mason built a wall.) "Postavit se" means "to stand up". "Postavit něco někam" is to put something somewhere. A related word is "položit" (from "ležet", to lay). Things can be also "položeny na stůl".

  "Přestaň mi políbit!" - the aspect thing. "Políbit" is perfective, cannot exist in present. The common, imperfective form is "líbat". Also, "mi" is a possessive, you need "mě". "Polib mi" literally means "Kiss mine" and the missing word that everyone fills in in their head is arse. Correct way would be "Přestaň mě líbat.".

  ReplyDelete
  Replies
  1. I have chosen to leave the "tvrdé prdy" because it is so hilarious (maybe I spend too much time around small children, they have corrupted my sense of humor!), though again this is another perfect example of the limits of google translate. "Hard" can also mean "difficult" in English. But still, though I, too, cannot exactly pinpoint what it means, I must admit that solid farts WOULD be extremely awkward. Bahahahaha :-)

   And your last explanation here also had me laughing.

   Seems I really need to study my verbs.

   Delete
  2. as in...verb forms, aspects, etc. Ach jo.

   Delete
 5. "ztratit něco" = "to lose something" (but not a match), "zmizet" = "disappear". "Kouzelník se ztratil" = "The magician got lost", that does not sound very magical; he either slip out of the door or is in an unknown city and got disoriented. "Kouzelník zmizel" is better.

  "neobelhat" - the root is "lhát", to lie. "obelhat (někoho)" is to decieve (someone). "ne-" is a negation. Put together, "neobelhat" means "not to decieve". "Prodavač mě neobelhal." would be "The salesman has not decieved me." (We don't know if he tried.)

  "kouzlo vodička" - you mean "kouzelná vodička". Magical is an adjective, not a noun.

  "Vařím snídaně, oběd, a večeře každý den..." - A correct sentence. But, do you have multiple breakfasts, a single lunch and multiple dinners? And do your breakfasts really involve cooking something?

  "s chutí se jedly" - I thought there's a mistake in your source text, but it's wildly replicated, so it might se something super archaic. In current language, you would not have the reflexive "se", that would sound like cannibalism. "s chutí jedly" is enough. "a mé děti také s chutí jí každý den"

  Yes, "jako mandle" in the sense delicious is archaic. Nowadays, it just means "like almonds".

  "Vejce v Ankeně jsou externě." - A correct sentence, yet I don't have a clue what this should mean: The eggs in Ankeny are externally.

  "Až teprv ráno/Teprve ráno jsem si uvědomila, že je (dnes/ten den) svátek."

  "nemohla se dočkat" means (she) was impatient.

  "A jíst s lžící" - just "A jíst lžící" (to eat using a spoon), your "s lžící" would be "to eat (along with) a spoon". You use it like "Večeři jím s rodinou."

  "komora" was called the only room of the chalupa. Today, it's sometimes used for the pantry, but more common word is "spíž". Also, it means a chamber, like in the gas chamber or the chamber of a gun. Or a ventricle. (A chamber as a room is "komnata", though.)

  "Stolice" has both the meanings of English stool as well. When the doctor asks you for "vzorek stolice", a sample of your stool, he's not interested in your sitting furniture.

  ReplyDelete
  Replies
  1. snídaně, oběd, a večeře jsou všichni jednotné číslo, ne? And yeah, actually, I do cook breakfast, lunch, and dinner pretty much every day of my life. We discovered a few years ago that cereal for breakfast was basically akin to injecting our children with a needleful of sugar: it makes them crazy hyper, they are hungry after 1 hour, it feels like eating dog kibble, it is expensive ($5 for one box, which will feed my family for 1 1/2 meals), and let's face it, it's not very delicious. Eggs and toast, waffles, oatmeal, cream of wheat (the modern day equivalent to selmolina pudding nebo "kaše"). I suppose microwaving quesadillas or making grilled cheese on the stove are on the outermost edge of the definition of "cooking." And dinner, of course I cook that.

   I am glad that you pointed out that "se chutí se jedly" is super archaic, so I don't sound like a cannibal if I ever write or say it that way!

   I am also really impressed with the specificity of your prepositions. It makes a lot more sense. I mean, in English, if you were Belle and wanted to eat with your anthropomorphized spoon-friends, you would only be able to tell that from the context.

   Stool in English almost always refers to your sitting furniture, unless you are in the doctor's office, and it is almost always used with the entire phrase, "stool sample." Usually people just say poop. This is my 1 year old's favorite word, and it is very embarrassing but useful. "Poopy!" ugh.

   Delete
 6. "Travice lavice" - I don't understand what Travice is.

  "a nic roste" - in Czech, using a negative quantifier like "nic" (nothing) does not mean you drop the negation of the verb like in English. "nic neroste". I know, it's dumb.

  "zastavit" is usually used to mean to stop something or someone else. If you use it alone, "zastavila jsem", it means you stopped moving (walking, the car etc.). For non-moving verbs, you use "přestat". "Přestala jsem se starat".

  "utéct" is a perfect form of "utíkat", which means " to run away", but is sometimes used even as just "to run". "Maminka s čokoládou utekla do síně"

  "svět" i "osud" is fine. In Czech, you often address the world or fate as if you were talking to them: "Ó nešťastný světe/osude!"
  "proč mě trestat" - "trestáš"

  "Maminka znovu utekla do síně s více čokoládami" - Chocolate is countable, translating to bars of chocolate.

  "Čokoláda byla lékem", but the self is not there. No simple way of saying it in Czech, maybe ", který si same předepsala" (that she prescribed to herself).

  "netrvalo dlouho předtím, než" - "netrvalo dlouho" means "it did not take long", so you just connect it with "a" (and): "netrvalo dlouho a koupila si více čokolády"

  "děti sáňkovaly", "Koptští křesťané taky/také sáňkovali na kopci."

  "prokousat" is the last one, "to bite one's way trough".
  "Zmíněná maminka se prokousala čokoládou ke štěstí."

  ReplyDelete
  Replies
  1. My husband wants to know if Czechs have a difficult time with computer logic, because of your system of negation. I thought that you might know the answer to that.

   You don't have the idea of "self medication"? It is a distinctly negative idea in English. Usually it refers to drinking or drugs.

   Thank you so much for all your help. I'm going to go back and write more example sentences (without very many changes) for practice.

   Delete