Thursday, June 15, 2017

úterní večer

Každé úterý večer chodím do kostela v West Des Moines, kde je centrum pro rodinnou historii. Jsem tam konzultantka, a je to má povinnost pomoci lidem s jejich rodinnou historií a genealogií. Mám tu práci už 4 roky, a je to nejlepší povolání v celé církvi. Cítím se úžasně, když můžu někomu pomoci. Vím, že ta práce je od Boha. Mám svědectví o tom, jak můžeme žít spolu navždy, když jsme zpečetěni ve svatém chrámu, manžel s manželkou, rodiče s dětmi. Dělám tuhle práci nejen pro sebe, protože to mě baví, ale spíše pro ně, moje předky. Věřím, že Bůh nás miluje, a proto on nám dal chrámy, kde můžeme uzavřit smlouvy, které budou umožňovat, abychom se vrátili k Němu znovu, a abychom se mohli stát jako On.  No comments:

Post a Comment