Saturday, January 14, 2017

SněhurkaNejsou žádní trpaslíci v tomto příběhu...

Co se stalo:
Byl jednou jeden chalupník a jeho manželka. Neměli žádné děti, a kvůli tomu rmoutili se. Rozhodli se, udělat sněhuláka. Ale to nebyl sněhulák, bylo to sněhu dítě.

Sněhu dítě magií přišlo k životu. Vyrostla v krásnou dívku. Byla laskavá a velmi milována, ale zřejmě velmi hloupá protože, skočila přes oheň a odpřila se. A proč? Tlak ze strany jejích vrstevníc, které nebyly velmi pozorné.

Poučení z příběhu bylo ve středu, jak řekl chalupník: "Netrvá věčně radost a zármutek taky bez konce není."

Myslím, že to byl smutný příběh. Možná je založen na míře úmrtnosti způsobené vysokou kojeneckou v minulosti.

=============================================================
Nová slova
rmoutili se pro to : they mourned because of it
jsem zdráva : I’m well (archaic)
jsem zdravý : I’m well
tenounký obláček : a very thin wisp
odnesl : he took
zavzdychalo : they sighed
zapadlo slunce : the sun went down
kvítí kytky : wildflowers
plakala : she cried
jsi-li churava : if you are ailing…(archaic)
v zimě : in the winter
smutná : sad
zármutek : grief
do světnice : in the room
hlavičku : a head
povídá : he says
usmál : he smiled

do výsosti pod nebeské : to heavenly heights


Věty

Zemřela moje sestra, a proto jsem s rmoutila.
"Ne, ne, můžu jít! Jsem už zdravá!"
Tenký obláček kouře šel ze světnice
"Maminko! Honya odnesl mojí oblíbenou panenku! Co budu dělat?!"
Viděla jsem Annu s tím blbečkem Jardou, a zavzdychala jsem. "Opakování je matka moudrosti."
Když zapadlo slunce, byla jsem uvnitř.
Mám ráda kvítí kytku, jsou velmi krasné.
"Ale Maminko! Honza ted' taky má mojí oblibenou knihu!" plakala holčička.
"Jsi-li churava, dej si čaj! Je to ten nejlepší lék na chřipku."
Cítila jsem se smutně, když neměla jsem přítele. Ale to nice nebylo proti zármutku mámy, když zemřela moje sestra.
Mám hlavičku. Ale ty nic nemáš na svých ramenech.
Usmála jsem se protože dal mi krásnou kytku.

No comments:

Post a Comment