Thursday, January 12, 2017

Kalendář od Josefa Lady: leden 2-8


nová slova:


pytel : sack
hůl (1 pád, 4 pád), holi (6 pád, 3 pád) : a cane
zmrazen : frozen  
dvojník : doppelganger


mrazivo, velká zima, chladno : cold
kláda : cold (slang)
jde : he goes
zamrznutý : frozen over
uvnitř : inside

No comments:

Post a Comment