Sunday, November 27, 2016

První diktát ("dictée") v češtině

[Začínáma s těmito náboženskými texty protože to mám v angličtině i češtině, texty a zvuk. Ale jednoho dne, budu více mít, na jiných předmětech]

co jsem slyšela
co bylo řečeno
velkých chyby...ne jen diakritická znaménka nebo interpunkce...
Děkuju vám ce ceto do pišen.

Bible nám říká, že „Bůh láska jest“.
Je do nám říka že Bůh láska jest.

Bůh je dokonalým ztělesněním lásky a my se značně spoléháme na její neměnnost a všezahrnující dosah.
Bůh je dokonalým s telesním lásky aby seznachy spolihame naji neměnost aby učihojici dosah.

President Thomas S. Monson to vyjádřil takto: „Bůh vás miluje, ať již si myslíte, že si tuto lásku zasluhujete, či nikoli. Tato láska prostě vždy přetrvává.“
President Thomas S Monson tojadřo takto: “Bůh vaš miluje at’ si... či nikoli. Teto láska prošje prvdy přetroválá.

Četla jsem to 1.000 časů. A pořád to špatně!

Ve francouzština známena "dictée." Z nich, žijeme ve smrtelném strachu. Čeština je mnohem logičtější (protože to je více fonetický) než francouzština, jen...prosím, zpomalte! Zpomalte!

Můj bratranec říka, že lidé v Praze mluví jako želvy, velmi velmi pomalu. Bohužel, moji lidé z Moravy mluví jako zajíci závodění na cílové čáře. Zpomalte!

Ve skutečnosti mám ráda, že není horší...


No comments:

Post a Comment