Wednesday, May 17, 2017

Tří oříšky pro Popelku

Podívala jsem se na film “Tří oříšky pro Popelku” poprvé (a podruhé) minulý víkend. Měla jsem tři otázky:

První: Co si představovala ta zlá macecha, že by se stalo útěkem se střevíčkem?
Druhý: Jak podváděla Popelka muže, aby věřili, že ona byla také muž?
Třeti: Proč se jí líbí princ?

Lukáš odpověděl tak:
 1. Možná zkoušela zkazit šanci ostatních, že stávou se nevěstou.
 2. Bylo hodně sněhu, a slunce svítilo. (Ale Danny říká, že to by mělo znamenat, že jejich zrak byl jasnější…)
 3. Žádný nápad.

Roman odpověděl tak:
 1. Řekl to samé jako Lukáš.
 2. Rozesmál mě.
 3. Odpověď najdeš v písni “Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.”

Milan odpověděl tak:
 1. Je to pohádka!
 2. A je věrohodná ta tajná identita Clarka Kenta?
 3. Moc nad tím přemýšlíš! Je to jen pohádka! Ale je to nejkrasnější česká pohádka. Já a Maruška nejíme kapry o Vánocích, ale určitě sledováme ten film každý rok.

 • Kolikrát už sleduješ jsi to?
 • Hmmm...jak jsem starý…

Wednesday, May 10, 2017

Landauovi

Noda BiY'hudah.tif

Myslel si, že jeho rodina pohází z tohoto slavného rabína jménem Rabbi Ezechiel Landau, v Praze v 18. století, ale..zdá se, že to tak není...to bude židovská obdoba “můj předek je šlechtic” nebo u nás, “můj předek je indián.” Samuel, syn Ezeichiela Landau se oženil v roce 1778, ale měl 4 syny předtím. Byl "Familiant".

V minulosti, měli omezený (limit? quota?) počet židů v  českých zemích. Kdybys byl prvorozený syn, měl bys štěstí.

Mohl bys být "Familiant.” To znamená, měl jsi Familiantenové číslo Familiantské záznamy jsou velmi důkladné, a jsou on-line. Ten zákon zcela selhal. Způsobil, že židé se přestěhovali, rozšiřovali se po celých českých zemích ve snaze žít normální život, a mít rodinu. Místo omezení obyvatelstva, včlenil to do kultury.

To je skvělé pro pátrání a také strašlívě depresivní vidět antisemitismus před svýma očima.

Takže, Samuel byl synem Ezechiela. Samuel měl 2 děti, které žily do dospělosti: Josepha a Moisese. Joseph byl prvorozený, takže byl taky Familiant. Rodinná legenda našeho klienta je, že je pochází ze Samuela, ale neví jak.

Jeho Landauovi jsou do Polska. Poslední osobou v jeho řadě je Herszli. Herszli je jidiš pro Herrmann. Samuelův syn je Josef, a Josef má syna jménem Herrmann. ALE...to nemůže být jeho otec. Joachim je praprapraněcoděděček našeho klienta, jeho manželský záznam v roce 1840 říká, že jeho otec Herszli je již mrvtý. A každý záznam který jsme našli, říká, že Herrmann syn Josefa syn Samuela syn Ezechiela se narodil v roce 1815. To není možné, že měl syna manželského věku v roce 1840.

Možná ta legenda není pravda. Možná on je syn Moisesa. Možná přestěhoval se do Polska, aby měl rodinu.
Ale o polském badatelství nic nevíme vůbec. Nejsme badateléníci o Polskou historii


Myslím, že to spíš nebude pravda. Možná není potomkem Rabbi Yechezkela. Uvidíme. Nebo...neuvidíme.

Tuesday, May 9, 2017

mé poznatky o křtu

Narodila jsem Mormonkou. Ale nebyla jsem vlastně Mormonka, dokud jsem nebyla pokřtěna. Když nědko je pokřtěný, to znamená, že on se stal členem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.

Včera byl dvojí křest, takže jsem si myslela, že byl by zajímavé napsat o tom. Bude to ukazovat moje poznatky o křtu, které se jistě dotýkají toho, jak chápu křest v minulstoi, i když byl to katolický a ne mormonský křest.

Proč musíme být pokřtěni?
 • je to přikázání Boží
 • pro odpuštění hříchů
 • abychom se stali členy církve
 • to je předpokladem daru Ducha Svatého
 • to ukazuje naši poslušnost
 • abychom mohli vstoupit do celestiálního království...jednoho velmi velmi dalekého a vzdáleného dne…

Je to typický mormonský křest:


Vidíte hodně dětí, velmi nepohodlné židle, misonáři, lidé, kteří mají na sobě bílý oděv, starých, mladých, chutné zákusky, tištěné programy, nedělní oblečení (i když byla to sobota)

 
Ten křest bylo pro Jocelyn a Amber. Jocelyn je dcera mojí kamarádky Dianny. Findlayovi jsou mormonské. Jocelyn dosáhla osmi let věku, takže je zodpovědná za své činy. Nemusíš být pokřtěn předtím. Proč osm? Nevím. To je tak. Věříme, že křtění malých dětí je výsměchem Bohu, protože malé děti nejsou schopny hříchu. Existují něktkeří další lidé, kteří nemusí být pokřtěni, například ti s mentální retardací.

Amber je nová konvertitka. Setkávala se s misionáři po mnohem měsíců. Mimochodem, učili ji také v našem domě.
 
Vidíte nejoblíbenější mormonskou píseň někdy, “Jsem dítě Boha”? Napsali texty pro nečleny, kteří se zúčastnili. Každý členy zná všechna slova.
 
Po několika rozhovorech, otevírají dveře ke křtitelnice. Věříme, že ponoření je nezbytné. Proč, opravdu nevím, ale je to symbol znovuzrození. Ta křtitelnice existuje v každém mormonském kostele. Normálně, malé děti se přiblížení, aby bylo vidět. Nevidíš tam dobře na obrázku. Dveře do font vedou do koupelny pro muže a ženy. Velké zrcadlo pomáhá lidem vidět.

Otec Jocelyn ji pokřtil.
Misionář pokřtil Amber.
 
Potom, obdrží dar Ducha Svatého takhle. Bylo velmi záludné, že jsem to fotografovala.
 
Křty by měly trvat 20 minut. Byla jsem nabručená, protože to trvalo 45 minut.


Naše dcera bude pokřtěna jejím otcem v létě. Tradice v jeho rodině je dělat to doma v bazénu. Se povolením biskupa, to dovolí. Potřebujeme povolení od našeho biskupa a biskupa v Koloradu. Naštěstí je to tam děda.

Monday, May 1, 2017

Čas kokrhat

Když kohout kokrhá, to znamená, že je hrdý na sebe. Kvůli tomu máme tradici. Jako součast rodinného večera, mám “čás kokrhat.”


Začneme frází, “jsem rád, že…” a skončíme s “kykyryky!” Jdeme v pořádí od nejmladšího až po nejstaršího.


Cora: [se spoustou výzev] Jsem rádá, že...mámí!


Honza: Jsem rád, že budeme spolu každý den v létě. [Trápím se. Sdětmi. Každý den. Každou hodinu. Každou chvíli. Budu počítat vteřiny, dokud opět nebude škole...]


Dan: Jsem rád, že táta se rozhodl mít další dítě!


Já: Co?


[zmatený smích]


Opa: Máš nějaké zprávy, Katko? Jsi v očekávání?


Já: Ne, ne, a ne vůbec!


Danny: Ne zeptal se, zda budeme mít 12 dětí, a odpověděl jsem, že ne. A potom zeptal se, zda budeme mít 9 dětí, a odpověděl jsem, že jednoho dne budeme mít další dítě, pravděpodobně.


Opa: ah...to je ono! To je “ono.” [On zamrká na Dannyho] Dobrá práce!


A teď můj otec věří, že jsem těhotná. Pěkné.


Janička: Jsem ráda, že máme výlet v pátek.


Já: Jsem ráda, že Madre učila dobrou umělickou hodinu dneska v knihovně. Jsem taky ráda, že koupila jsem nové kolo pro kluky on-line.


[Výkřiky radosti, a okamžitě zapomenou na své hypotetické sourozence]


Danny. Jsem rád, že dokončil jsem ten semstr.  A měl jsem dobrou známku...možná…


Joe: Jsem rád, že dostal jsem výplatu.


Madre: Jsem ráda, že budu učit v knihovně každý měsíc!

Opa: Jsem rád, že mám novou práci na příští rok, a nikdy nemusím vrátit se do této hrozné školy...