Wednesday, November 30, 2016

Hrnečku, vař!

Podotýkám, že Češi opravdu mají rádí pohádky. Ja taky mám ráda pohádky. Můj patý bratranec (z patého kolene) dal mi tuto knihou přeložen do anglické. To miluji Miluji ji - ale v češtině česky, jen se mi to líbí nebo mám to ráda. Myslím, že Češi jsou optrnější láskami. s jejich lásky.

Mé děti si užil toto.
Hrnečku, vař!
V jedné vsi byla chudá vdova a měla dceru. Zůstávaly v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měly na půdě několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat a mladá nosila do města vejce na prodej, co jim slepice snesly. Tak se spolu živily.
Jednou v létě stará se trochu roznemohla a mladá musela sama do lesa na jahody, aby měly co jíst; vařily si z nich kaši. Vzala hrnec a kus černého chleba a šla. Když měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce; tu si k té studánce sedla, vyndala si ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne.
Najednou se tu odkud odtud vzala nějaká stará žena, vypadala jako žebračka, a v ruce držela hrneček. "Ach má zlatá panenko," povídá ta žebračka, "to bych jedla! Od včerejška od rána neměla jsem ani kouska chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba?"
"I pročpak ne," řekla ta holka, "chcete-li, třeba celý; však já domů dojdu. Jen nebude-li vám tuze tvrdý?" A dala jí celý svůj oběd.
"Zaplať pánbůh, má zlatá panenko, zaplať pánbůh! - Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle ti dám ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, vař! navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš mylsit, že už máš kaše dost, řekni: Hrnečku, dost! a hned přestane vařit. Jen nezapomeň, co máš říct." - Tu jí ten hrneček podala a najednou ztratila se zas, holka ani nevěděla kam.
Když přišla domů, povídá matce, co se jí v lese přihodilo, a hned postavila hrneček na stůl a řekla: "Hrnečku, vař!" Chtěla zvědět, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale hned se začala v hrnečku ode dna kaše vařit, a pořád jí bylo víc a víc, a co by deset napočítal, byl už hrneček plný. "Hrnečku, dost!" a hrneček přestal vařit.
Hned si obě sedly a s chutí se jedly; kaše jako mandle. Když se najedly, vzala mladá do košíčka několik vajec a nesla je do města. Ale musela tam s nimi dlouho na trhu sedět, dávali jí za ně málo, až teprv v samý večer je prodala.
Stará doma nemohla se jí dočkat, už se jí taky chtělo jíst, a měla zas na kaši chuť. Vzala tedy hrneček, postavila ho na stůl a sama řekla: "Hrnečku , vař!" Tu se v hrnečku začala hned kaše vařit, a sotva se stará otočila, byl už plný.
"Musím si taky pro misku a pro lžíci dojít," povídá si stará a jde pro to do komory. Ale když se vrátila, zůstala leknutím jako omráčená: kaše valila se plným hrdlem z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici a za lavice na zem. Stará zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Přiskočila a přikryla hrneček miskou; myslila, že tím kaši zastaví. Ale miska spadla na zem a roztloukla se, a kaše hrnula se neustále dolů jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že stará odtud musela do síně utéct; tu lomila rukama a bědovala: "Ach ta nešťastná holka, co to přinesla; já jsem si hned pomyslila, že to nebude nic dobrého!"
Za chvilku tekla už kaše ze sedničky přes práh do síně; čím jí bylo víc, tím jí víc přibývalo. Stará už nevěděla kudy kam, i vylezla v té úzkosti na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka domů přinesla. Zatím bylo kaše pořád víc a víc, a netrvalo dlouho, valila se už jako mračna dveřmi i oknem na náves, na silnici, a kdo ví, jaký by to bylo vzalo konec, kdyby se byla právě naštěstí maldá nevrátila a nekřikla: "Hrnečku, dost!"
Ale na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy večer jeli z roboty domů, nikterak nemohli projet a museli se skrze kaši na druhou stranu prokousat.tady je můj první pokus...


a tady je pozdější pokus. Tady jsem vlastně rozuměta více než 25 slov.


Mé otázky:
Vi případě, že žena má trvalou dovávdku kaše, proč se jí prosí?
Co symoblizuje "vař/dost"? 
Co je poučení z pohádkyu?
Co je poselství z pohádky?

Je to pohádkay o štědrosti a chamtivosti nebo důvěře a poslušnosti?
Má pohádka hrdinu?

V anglické verzi, to má jiný konec: "It took three whole days for the villagers to clear away the semoilna and after that, the daughter took care to look after the mug herself. You may be sure she never forgot the magic words, "stop, mug, stop!" Možná to byla tady chyba? Pokud to není chyba, proč se to změnit? 
Smysl se podstatně změnil Jsou podstatně změnil smysl, když dělali vrchnost darebáci v výše uvedeném filmu. Proč?
Hrdina taky se podstatně změnila.

Moje dnešní nová slova:

vsi : villages

Trojanovice je mala vessi, ale Mniší je menší vessi.

Vsi Moravsko-slezská jsou krásný.

Zůstávaly, zůstávat : to remain
"Pánové, zůstávamaly vašime poslušýmného služebníkema, duch opery."
A zůstaval v pařížské opery.

s doškovou roztrhanou střechou : with her tattered, thatched roof
Moje střecha není ani doškováy, ani roztrhanáy.
Musím opravit moje střecha došková a roztrhaná.

slepice : hens
Město Ankeny zakazuje slepice.
Slepice jsou ptáci.

sbírat : to collect
Můjoje koníček je sbírání slov.
Sbírání slov je mým koníčkem.
Sbíráni předkové je mým druhým koníčkem.

se živili : to survive, to subsist
Človek nemůže se živit ze samotnýmého chlebema.
Žebrák se živi ze darech dobročinnosti.

se  roznemoci sehla : (bookish/archaic) to fall ill they fell ill
Mé děti se roznemohlya s "strep throat."
Duch opery se roznemohl.

sama : herself
Pes olízl sám sebe. Žena přiskřípnutí sama sebe.
Se učim jazyky sáma.

poledne : noon
Když je tady poledne, je tam večer.
Když je tam poledne, je tady ráno.

vypadala jako : looked like/appeared to be
Vypadal jako pěkný chlap. Ale byl opravdu zkažený (hrubý, oplzlý...třeba, byl vyzývavý. "He made unwanted advances.") tečení.
Vypadal jako chytrý chlap. Ale pak otevřel ústa.

žebračka : beggar
"Nejsme všichni žebráky?"
Zebry nejsou žebráky. Pravděpodobně.

panenkao : little girl, from "panna." probably archaic. Careful, it has other meanings too.
holka : girl
Mám batolea [toddler?], a je roztomilá panenko/holčička.
Jeho holčička má pět let.

tvrdý : difficult hard, solid
Tvrdéý prdy jsou taky trapné. A taky jsou tvrdé stolice.

oběd : lunch
st oběd/obědaváa v poledne.
Jedl oběd. Obědval.

Tuhle : this There are a lot of other forms. Ach jo.
Jak mohu použít toto slov?
Tuhle Václav nosí košile. 

postavítš : to set something up, to make something stand, to build (it on the table)
co to znamená přesně?
Postavíli jsme toto město na "Rock and Roll."

dost : enough
Přestaň mě líbatmi políbit! Měla jsem dost!
Přestaň fňukat! Měla jsem dost!

ztratila, ztratit : disappeared
Najednou, kouzelník ztratil. Nebo zmizet? Zmizet =/= ztratit, ale jak?
Kouzelník zmizel. Ale Jeníček a Mařekna se ztratil.
"Hey baby. Jsem se ztratil v tvých očích..."

v lese : in the woods
V lese jsou stromy.

Jedna věta SPRÁVNÉ. Samozřejmě, že je nejvíce nudná...

"Ztratit se v lese, zchažene chlape!"

neobelhala : was not being untrue?
Prodovač neobelhal. Kouzelo vodička neníje podvod.
Neobelhal jsem z jeho lichotky.

vařit : to cook
Vařím snídaně, oběd, a večeře každý den...
Mám ráda vařím.

s chutí se jedly : they tucked in/ate with relish, they ate up
...a mé děti takéy se jíst se chutí každý den. Haha. Ne.
S chutí jedl vlašské ořechy.

jako mandle : like almonds, meaning it was so delicious.
Je to archaický?
Vlašské ořechy nejsou jako mandle.

vajec : eggs
Vejce v Ankeně jsou externě/outsourcované.
Protože "Město Ankeny zakazuje slepice."
Vařil pizzu.

až teprv v : it was not until…it was only just...
Až teprv v ráno [Teprve ráno?] jsem si uvědomilta, že to je svátek.
Až teprv jsem se naučila jazyk, které jsem pochopila kulturu.

nemohla se jí dočkat : could not wait for her she was impatient for
Nemohla se ho dočkat když byl misionářem. Čekala, až k ní vrátí. Byla nestálý [nestálá?].
Nemohla se dočkat Vánoce.

misku : bowl
Polévka je v misce.
Mám rádá takhle polévka v misce.

lžíci : spoon
A jíst s lžící.
Jíst lžící s vámi. Ale sáma, pít bez lžíci.

do komory : into the room, the scullery? the pantry?
Je to archaický? I should learn more about this!

omráčená : stunned
Byla jsem omráčená, že Trump vyhrál.
Byl jsem omráčen, že pil bez lžíci.

stůl : table
Stůl není stolice. [in English, a stolice is a stool, though. Both the stool that you sit and the stool that you sh*t. :-)]
Sedím o stolu.

lavice : bench
Travice lavice : kde děti sedí, když jedí.
Tam byla lavička v parku.
A taky sedím na lavičce.

zem : ground
Země ted' je studená, a nic neroste.
Země bude teplo na jaře.

zastaví, zastavit : stopped something or someone else.
Zastavila jsem Přestala se starat o rozpoky jazykového vzdělávání. Zastavila jsem úzkost. (Yeah. Right. Přeji si.)
Mě zastaval zničení jazyk česky.

do síně utéct : escaped into the hall
Maminka s čokoládou do síně utíkat di síně éct s čokoládou, bez děti.
Pes do sině utéct.

nešt’astná holka : unfortunate (miserable, wretched) girl
Ó nešt'astný světe [osude?]! Proč mě trestat/trestás!
Ó nešt'astný pese! Co udělal?

síně : hall
Maminka znovu do síně utéct s více čokoládamiy.
Síně je úzká.

úzkosti : anxiety
Čokoláda byla lékem (který si same předepsala) bylo léky [self medication?] na její úzkost.
Cítím úzkost v úzké sině.

bědovala : she wailed
A bědlovala, když to bylo pryč.
Můj batole bědlovala, když mléko bylo pryč.

a netrvalo dlouho : and it was not long
A netrvalo dlouho a předtím, než si koupila více čokoládamiy.
A netrvalo dlouho a začala jsem ji znovu kojení.

kopec : hill
děti sáňkovalyt na kopci. Koptských křest'anů taky sáňkovalit na kopci.
Dům je na kopci.

prokousat : to wade through, to get through, to bite one's their way through?
Zmíměnáý maminka se byla prokousala v čokoládou ě ke štěstí.
Pes prokousal přes klece.

Monday, November 28, 2016

Je třeba se učit dvě tváře "třeba", třeba v tomto příspěvku

Vidíte nějakou chybu? ŘEKNI MI TO V KOMENTÁŘÍCH! Brutální upřímnost, chlapi!

Chtěla bych ted' piše bez prřekladatelna...Vidíme jak piši píši, kdýž jsou mnoho chyby nebo ne.
Je dobra slova v česky: "třeba". Pišil (Psal?) Napsal možná hodín o tento slova tomto slově se českyou. Možná ted' rozumím tento slova toto slovo

1. třeba = například obtivženy(?) otevřený, které není stejnea jako "nebo". Jsoue mnohou myslite(?) myšlenky nebo možnosti.
 • Chtěla bych četl (?) číst kniha, třeba Dickens.
 • Chtěl byste jet' do Prahy, třeba se mnou?
 • Kde budete? Třeba v Olomouce?
2. třeba = něco musí být    
 • Bydlim, je třeba myt mít otec a matka.
 • Je daleko, je třeba jyt jít v letadle.
Ted' víidím naše konversacuje konversace protože to je moc obtižené bez pomoc. 
--------------------------------------------------------------

1. první vyznam třeba = například (v anglicky, třeba slova "like")
 • pojd'me ven, třeba do kina.
 • jezme, třeba v restauraci.
 • máte mazlíčka, třeba psa?
 • mám ráda něco k pítí, třeba Dr. Pepper.
 • mám ráda cestuju, třeba v letadle.
 • kam půjdeme? Nevím, třeba do kina nebo do divadla.
 • Můžu být cokoliv, třeba prezidentem. 
2. další vyznam třeba ~mýt mít v obecně řečeno. A třeba = potřeba
 • Velikost škody je třeba určit.
 • Prší, musím si vzít deštník. ale prší, je třeba si vzít deštník.
Já, musím si vzít destník = konkretná a specificka osoba
Je třeba si vzít deštník = pro každého (nikoho?). To není specificky, je obecny.
 • protože spánek je třeba důležitý, musím jít ted' spát.
 • protože jídlo je taky třeba důležitý, musím jít ted' uvařit naše večeři. 
Myšlenka obecnou řečnění je pro mě velmí zajímava, protože v anglický je není dobře (a velmí zle) piše v "hlas pasivní." Ale, v česky, mýslím, že to je dobrý styl. Alespoň, takže se zdá. Co myslíte?

Nevěřte všemu, třeba ve wikipedii...

Včera, začala jsem hrát s Radio Praha/Česky Rozhlas. poslouchat Radio Praha.

To je způsob, jak slyšet a číst text. 

Také, buduji svou se staví mé slovní zásoby, třeba včera naučila jsem se to slovo "hrošice", což je moc důležité pro můj každodenní život. 

Dnes, poslouchala jsem tento článek tomto članku o Wikipedii, a jak ženské nápady tam jsou málo zastoupeny. 

Já, jsem upravila na wikipedii jednou v životě. A nebylo to na hlavní stránce, ale pohřben zahrabané. Bylo to o myšlence vzniku #. 

Ale vážně. Pokud jste někdy četl jakýkoli članky ani okrajově v souvislosti s pohlavím na wikipedii, samozřejmě najdete, aby že byly napsányý muži.

Náš oblíbený komediální rozhlasové pořad řekl v 2011 V roce 2011, v našem oblíbeném komediálním rozhlasovém pořadu říkali, že tento způsob: 
Chcete ženy upravit wikipedii? Chcete, aby ženy upravovaly wikipedii? Začněte každý článek se slovy, "řekl muž..."
-------------------------------------------------------------------------

Zde jsou moje nová slova dnes: moje dnešní nová slova:


věda : science
pořádalo (pořádat) : organized
pozornost : attention
zdravý rozum : common sense
poznáte : to know
"vyřešení německé otázky : “resolving the German Question” (!)
vyhnání : expulsion
vysídlení : displacement
dobové : contemporaneousry

A protože dnes také jsem se naučila slovo "třeba", zde jsou některé věty s mým slovům s mými slovy a třeba.

Pro dobrý vědecký experiment, je třeba ovládací kontrolní vzorek.
Pořadame setkání v naše domě, třeba hon na čarodějnice a večíreky prodat Tupperware.
Pozornost ve třídě je třeba důležitá, takže nemusíte selhat.
Je ted' nedostatek zdravý rozum, třeba lidé zvoliliení trumfů...
Poznat kulturu, musíte cestovat, třeba. Abyste poznali kluturu, je třeba cestovat.
Lidé zůstávají etnocentrickýmié bastardy, třeba věříit, že vyhnání sudetských němců bylo "vyřešení německé otázky."
Syrská válka vedla k vysídlení milionů, třeba do Řecka nebo Německao.
Dobové současné umění je blbost, a že toto je třeba uznat tento pokud chcete být mým přítelem.
Napoleon a Jane Austen byly dobových lidé.
Znovu...opravit mé hloupé chyby.


Sunday, November 27, 2016

První diktát ("dictée") v češtině

[Začínáma s těmito náboženskými texty protože to mám v angličtině i češtině, texty a zvuk. Ale jednoho dne, budu více mít, na jiných předmětech]

co jsem slyšela
co bylo řečeno
velkých chyby...ne jen diakritická znaménka nebo interpunkce...
Děkuju vám ce ceto do pišen.

Bible nám říká, že „Bůh láska jest“.
Je do nám říka že Bůh láska jest.

Bůh je dokonalým ztělesněním lásky a my se značně spoléháme na její neměnnost a všezahrnující dosah.
Bůh je dokonalým s telesním lásky aby seznachy spolihame naji neměnost aby učihojici dosah.

President Thomas S. Monson to vyjádřil takto: „Bůh vás miluje, ať již si myslíte, že si tuto lásku zasluhujete, či nikoli. Tato láska prostě vždy přetrvává.“
President Thomas S Monson tojadřo takto: “Bůh vaš miluje at’ si... či nikoli. Teto láska prošje prvdy přetroválá.

Četla jsem to 1.000 časů. A pořád to špatně!

Ve francouzština známena "dictée." Z nich, žijeme ve smrtelném strachu. Čeština je mnohem logičtější (protože to je více fonetický) než francouzština, jen...prosím, zpomalte! Zpomalte!

Můj bratranec říka, že lidé v Praze mluví jako želvy, velmi velmi pomalu. Bohužel, moji lidé z Moravy mluví jako zajíci závodění na cílové čáře. Zpomalte!

Ve skutečnosti mám ráda, že není horší...


Saturday, November 26, 2016

seznam po seznamů

Konečně jsem se vrátila domů. Dnes, měl jsem 12 hodin meditovat a plánovat, jak se budu učit tento jazyk. Budu potřebovat vytrvalost.

Nepříjemný vytrvalost.

Napsala jsem seznam po seznamu. Nápady, pravidla, plány...který můj svobodný duch to nikdy nebude poslouchat. Jsem si důvěrně vědoma, mám tuto chybu, nebo jak tomu říkáte. To je pro mě velmi nepříjemné, že jsem se často nepodaří se mi nepodaří dokončit projekty.

Přetrvávající praxe, malé vítězství, čílené zpětné vazby. Můj trifecta jazykového učení. Udělám to. Ale jsem si jistý, že to nebude kvůli dokonalé poslušnosti (otroctví) na mých seznamech. 


Tuesday, November 22, 2016

tři myšlenky

Mí prarodice mluvili češtiny, když nechtěli rozumět jejich děti.

Rozumím tento pocit. Kdybych psát v češtině, mužu psát o všem. Dokonce lidé a myšlenky, o kterých nebudu nepsát v angličtině. To je síla.

Jazyk je síla. Chtěla bych - přala bych - toužim pro touto silou.

Dnes, šel jsem do mé univerzity kde jsem navštívil můj oblíbený profesor, Dr. Kirk Belnap. Píše knihu o učení se jazýkům a jejímu motivace.

Tři myšlenky:

1. malé vitězství

2. přetrvávající praxe

3. cílené zpětná vazba

Vše jsou důležité. V podstatě, ted' mám povolení, aby se obsesivně. Povolení k blogovat přetrvávající. Povolení k vyskoušet. To může udělat, můj mozek. to může udělat, můj jazyk. Taky mé oci a prsty. Je možné. Možné.
Hrubým mluvená čeština

Jsme v Wyomingu nebo Nebrask...ě?

Venkovské Americe, v městě Rawlinse v Wyomingu. Naše dětí šli psa a byli pryč na dlouhou dobu.

Můj jazyk s porozuměním, v pořádku:
čtení
psaní
mluvení
poslechu
konverzuje

Jako sluchový žáka, je obtížné bez mluvení příležitosti. Musím udělat z nich, hloupý když bude. Moje paměť je stále velmi mělká. Možná půl litru známých slov, v těsně blízkosti oceánu neznámých slov...a můj nástroj je kapátko...


Friday, November 18, 2016

Jsem vděčná za...

Danny "fixuje" poměr stran

Protože za pár dní to bude svátek s názvem "Thanksgiving" v Americe, myslel jsem, že napsat seznam věcí, za které jsem vděčná.

Jsem vděčná za to, že můj manžel.

Jsem vděčná za to, že naše dětí.

Jsem vděčná za moje zábava a neohrabana rodina.

Jsem vděčná za moje české předky, kteří mi dali zajímavý způsob, jak obsadit můj čas.

Jsem vděčná za moje mozku, a její schopnost pro zaučeny a zlepšování...jsem vděčná za mou touhou po poznání, a mou zvědavost. Také můj "tech" dovednosti.

Jsem vděčná za mé přátelství po celém světě.

Jsem vděčná za to, že mým domem.

Jsem vděčná za antibiotik pro ušní infekce, které mám...

Jsem vděčná za hudbu.

Jsem vděčná za náboženská svoboda. Jsem vděčná za mé svědectví o Spasiteli, a za písma. Jsem vděčná za chrámu.

Jsem vděčná za to, že není sníh dnes večer, když jsme odjet našich šestnáct hodin jízdy do Wyoming a Utah.

Jsem vděčná za jsem upovídaná, a že Danny to líbí. Ale také pro dobré audioknih.

A mnoho dalších věcí...ale musím ted' balit naše auto.

Jsem vděčná za...
šeeessssstnáááááááccccct hooooooooodiiiiiiiiiin.....ach jo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Thursday, November 17, 2016

Píšu hrozně v čestině...


Chtěla bých číst tento kniha: Besedy na staré valše na Bohumír Četýna (Strnadl), ale neexistuje překlad anglicky. Kniha je o lidové povídky od Trojanovice, a je domov můj předku. A rodina Strnadlová je moje rodina, vzdaleně.

Vše o mých předků mě zájimá.

Ale mám hrozná překažká: můj jazyk. Nebo jeho nedostatek. (nedostatek =/= velkostatek)

Můj patý bratranec Roman řekl: "myslel jsem, že by bylo upovídaná" když jsme se setkali v létě. Je pravda. Jsem velmí upovídaná, a to mě zabíjí, že nemužu mluvit nebo rozumět česky moc dobře.

Mám rááááda pišu blog na téma mých předků, a možná dokonce jsem raději psát obecně o českem předku a původu, ale tam néní prostor pro můj jazyk zaučení.

Jednoho dne, budu moci přečíst tu knihu jsem se zmínil. Jednoho dne, budu moci rozumět, budu moci komunikovat, budu moci mluvit. Nedostatek čestina se mi neblokuje ze znalosti usiluji. Nesmí. Chci to příliš mnoho.

Posmívát mé hrozné úsilí. To nemůže to dělát horší než trčet v anglicky mluvicí mozku, v anglicky mluvicím světě, s velmí omezenýmí zdroji. Ale nemužu si stěžovat! Mám konečný zdroj: INTERNET.

To je účelem tohoto blogu: využit mych zdroji. To bude pravděpodobně k popukání, a to zejména pro Čechy.

Moje první pravidlo: ne kopírovat a vložit z překladatele. Druhé pravidlo, žadné anglicky.

Uvidíme, kde to jde.
Vidíme, slova teče.
i když jsou hrozné...